Členské poplatky

pro sezonu 2018 / 2019 

 

A)   základní sazba

  • bez rozdílu věku a pohlaví                   2.000,- / půlrok

B)   sourozenecká/rodinná sleva

  • starší sourozenec                              platba 100% z výše ročního členského poplatku
  • mladší sourozenec                             sleva 1.000,- kč z výše ročního členského poplatku

C)   brankářská sleva

  • všichni brankáři                                 sleva 1.000,- kč z výše ročního členského poplatku

*slevy se nedají kombinovat

 

Způsob úhrady členských poplatků

Převodem na účet klubu číslo 2901008914/2010

Variabilní symbol: rodné číslo hráče

Text platebního příkazu: clenske_poplatky_(jmeno + prijmeni)

Termín splatnosti úhrady pro 1. pololetí je 1.09.2018

Termín splatnosti úhrady pro 2. pololetí je 1.02.2019

 

  • Pokud hráč neuhradí poplatky v řádném termínu, bude vedením oddílu projednáno pozastavení činnosti.
  • Neuhrazení poplatků je podnětem k nepovolení přestupu, hostování či střídavého startu hráče.

 

Poplatky se hradí pouze na účet klubu!

Nikdo není oprávněn k jejich fyzickému vybírání!