Stars byli o prázdninách vidět

Náborová činnost (red.) - Náš klub patří k Pardubicím již více než čtvrt století a tak jsme během prázdnin zintenzivnili naši činnost při účastech na různých akcích - zkrátka, abychom byli občanům našeho města co nejvíce na očích. Nyní přinášíme o našich aktivitách krátký report.

JTEKT Family Day 2018

Již tradičně jsme se zúčastnili akce našeho generálního partnera, kterou pořádá pro své zaměstnance a jejich rodiny vždy v druhé polovině června. Na akci bylo k dispozici mobilní hřiště, kde si mohli hokejbal všichni vyzkoušet.

Sportovní park Pardubice

V půlce srpna proběhl v pardubickém parku Na Špici sportovní park, který svým formátem navazuje na tradici parku olympijského. Náš klub se na něm představil opět s mobilním hokejbalovým hřištěm ve dnech 17. - 19. 8.

Hokejbalový víkend v Paláci Pardubice

Již tradiční jsou naše akce konané ve vestibulu Paláce Pardubice. Tentokrát jsme se veřejnosti představili ve dnech 25. a 26. 8. Naše portfolio tentokrát zahrnovalo mobilní hřiště uvnitř Paláce a mobilní střelnice před vstupem do něj, proběhla též autogramiáda mistryň světa a modelový trénink pro děti.

Zpátky do školy

Palác Pardubice se stal také organizátorem akce "Zpátky do školy" konané 1. 9., na kterou byly pozvány čtyři pardubické sportovní kluby. Hokejbal zde formou stánku propagoval opět náš klub.

Loučení s prázdninami na Zlaté přílbě

Samozřejmě jsme nemohli chybět ani na akci pořádané šestým pardubickým obvodem 2. 9. v areálu svítkovského plochodrážního stadionu. Akce byla podobně jako Sportovní park zaměřena na pohyb dětí za pomoci sportovních klubů šestého obvodu. Hokejbal zde byl prezentován za pomoci mobilní střelnice, která budila někdy až horko těžko zvládnutelný zájem.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří zajišťovaly výše zmíněné prezentační akce, neboť nešlo o nic jednoduchého. Nyní nezbývá než doufat, že se po nich opět zvýší počet našich nejmenších hokejbalistů.